Prinno

Prinno Proces Innovations B.V. richt zich op het ontwerpen van technische innovaties voor de chemische industrie.

Duurzame doorbraak innovaties
Het bedrijf richt zich vooral op het ontwerpen en toepassen van technologie voor duurzame ontwikkeling.
De innovaties gaan altijd uit van bewezen processtappen die op een nieuwe manier geschakeld worden, viagra waardoor een technische doorbraak-innovatie ontstaat.
Met doorbraak wordt bedoeld dat er een wezenlijke verbetering ontstaat, zoals het sterk verminderen van energie verbruik of een product dat belangrijke andere voordelen heeft en duurzaam is.